PARKONA, spol. s r.o.
Prešov – Fintická ulica (pri trati)
+421 905 570 376
parkona@parkona.sk
PARKONA, spol. s r.o.
Košice – Družstevná pri Hornáde
+421 907 315 637
parkona@parkona.sk

Dealer Krosagro